werkplekadvies


Fysieke belasting en een ongunstige werkhouding zijn bewezen voorspellers voor klachten en verzuim. Niet alleen de werkplek zelf is van belang, maar vooral ook 'een juiste werkhouding' en 'gezond gebruik' van de werkplek.

Als aanvulling op de stoelmassages geven wij ook werkplekadvies. Hier wordt onder andere gekeken naar:

  • Het uitvoeren van de werkplekinventarisaties: de werkplekadviseur loopt samen met de medewerker de instellingen na, waar mogelijk worden aanpassingen gemaakt. De werkplekadviseur maakt het voor de medewerker inzichtelijk waarom een bepaalde werkwijze risicoverminderend is. De medewerker krijgt tips en adviezen om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Eventuele aanpassingen aan de bureauhoogte worden doorgegeven aan de desbetreffende afdeling.
  • Hoe is de eigen lichaamshouding en beweging. De werkplekadviseur geeft eventueel hierover advies.
  • De werknemer krijgt advies over oefeningen die tijdens het werk gedaan kunnen worden, waardoor de spanningsplekken vermindert kunnen worden.

Het resultaat van werkplekadvies:

  • Medewerkers krijgen inzicht in belastingen en wijze van (gezond) lichaamsgebruik.
  • Zij zijn bereid om de gezonde werktechnieken toe te passen in de dagelijkse praktijk. Hiermee worden fysieke klachten verminderd of zelfs voorkomen.